Avfallsbehandling

I følge Statistisk sentralbyrå ble drøyt 5,4 millioner tonn avfall behandlet i norske avfallsbehandlingsanlegg i 2010. Dette er 22 prosent mer enn i 1995. 

Anlegg for behandling av avfall krever tillatelse

Behandling av avfall krever tillatelse dersom behandlingen kan medføre forurensning eller virke skjemmende. Avfallsbehandling skal skje i kontrollerte former med tillatelse fra myndighetene. I utgangspunktet er Fylkesmannen kontroll- og tilsynsmyndighet, mens Klima- og forurensningsdirektoratet er klageinstans.

Avfall som ikke går til norske avfallsbehandlingsanlegg går blant annet til materialgjenvinning, behandlingsanlegg for farlig avfall, eksport, samt annen bruk i industri og bygg- og anleggsbransjen.

Isak D. Westgaard AS   -   Industrivegen 13, 7500 Stjørdal   -   Telefon: 74 82 01 20   -   Faks: 74 82 01 29    -   firmapost@westgaard.no
Levert av