Kvalitetssystem2019-03-25T13:05:53+00:00

Miljø- og kvalitetspolitikk

Her kan du lese noe punkter om vårt kvalitetssystem

Kvalitetspolitikk:

 • Oppfylle myndighets- og bedriftspålagte krav og kontinuerlig forbedre virkningen av kvalitetsstyringssystemet
 • Skal være en betydelig aktør innen avfallsrelatert transport i MIdt-Norge
 • Skal være den foretrukne samarbeidspartner innen avfallsbehandling i vårt franchise-område
 • Ha kundetilfredshet i fokus ved gjennomføring av kundeoppdrag
 • Prioriterer å fokusere på materialgjenvinning av mottatt avfall

Miljøpolitikk:

 • Vi skal til enhver tid ha rutiner og ressurser som sikrer at vi reduserer risikoen for uakseptable utslipp til luft, jord og vann.
 • Kontinuerlig arbeide med å forbedre arbeidsmetoder og bruk av produksjonsutstyr for å forhindre forurensning.
 • Redusere mengden av miljøskadelige komponenter i vår virksomhet.
 • Redusere risiko og tilrettelegge arbeidsoppgaver for våre ansatte og interessenter, slik at vi forebygger ulykker, helseskader og brann.

Miljø- og kvalitetsmål

 • Vi skal ha mindre enn 1% feil på våre utgående fakturaer
 • 50% av utgående fakturaer skal sendes elektronisk til våre kunder
 • Fakturering skal være ferdig innen den 10´ende neste måned.
 • Vi skal matrialgjenvinne 10% av innkommet blandet avfall innen 2017
 • Overvåke og måle tomgangskjøring, utrullingsgrad og dieselforbruk på våre lastebiler
  • Dieselforbruk skal ikke over 4,4 liter pr mil
  • Tomgangskjøring ikke over 10%
  • Utrulling over 15%
 • Forbedre vår konkuranseevne og utvikle lønnsom vekst innen avfall.
 • Vi skal arbeide for å implementere «den sirkulære økonomi» i vår strategiplan i løpet av 2017, slik at vi i større grad bidrar til økt materialgjenvinning
 • Vi skal ha en kundetilfredshet på over 9 på våre største kunder.