Våre priser økes med 5% fra den 01.01.20

Pappmarkedet er i en drastisk endring slik at det vil være vanskelig å kreditt på denne fraksjonen. Dette skyldes for mye returfiber i markedet. Prisene vil reduseres ned med kr 150,- pr tonn

Vi ber også våre kunder settes seg inn i gjeldende sorteringskrav.
Følges ikke disse vil det ilegges et avviksgebyr samt kostnader ved omklassifisering av avfallet.
En nyttig hjelp til å sortere kan være sortere no.

Vi innfører deponiavgift på masser som leveres til vårt anlegg med kr 50,- pr tonn.

Det vil også innføres forbrenningsavgift i Sverige fra den 01.04.20 som gjør at restavfallsprisene vil øke med kr 75,- pr tonn fra denne dato.