Riving 

Vi utfører riving raskt og effektivt, og vi tar oss av avfallet i henhold til forskriftene.

Vi lager avfallsplan, tar oss av utfyllingen av søknadsskjema vedr. rivingstillatelse og sørger for pålagt innrapportering av avfallsmengdene etter endt oppdrag.

Kildesortering skjer på byggeplass og vårt mottaksanlegg.

Be om pristilbud!

Vi er godkjent for ansvarsrett

Isak D. Westgaard AS   -   Industrivegen 13, 7500 Stjørdal   -   Telefon: 74 82 01 20   -   Faks: 74 82 01 29    -   firmapost@westgaard.no
Levert av