Åpningstider

Mottak av avfall Mandag – Fredag kl. 07:30 – 15:30