EE-avfall

EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter. EE-avfall inneholder miljøgifter som er svært skadelig for mennesker og dyr. Lever EE-avfallet til oss. Det er gratis

Vår oppgave er å sikre miljøsanering og gjenvinning av EE-avfallet. Isak D. Westgaard AS har avtale med returselskapet RENAS og vi tar imot alle typer EE-avfall fordelt på 9 grupper.

 • Lysrør
 • Andre lyskilder
 • Kabler og ledninger
 • Små enheter
 • Store Enheter
 • Kuldemøbler
 • Andre store hvitevarer
 • TV/Monitorer
 • Småelktronikk

Skal ikke inneholde:

 • Emballasje
 • Farlig avfall som ikke er EE-avfall (herunder også batterier, blekkpatroner og tonerkassetter)
 • Annet avfall

Emballering og innsamling:
EE-avfall inneholder miljøgifter EE-avfallet skal håndteres slik at det ikke blir knust og deformert og at det dermed oppstår fare for forurensning. Isak D Westgaard AS tilbyr løsning med oppsamlingsutstyr og innsamling som ivaretar sikker transport og håndtering.
Vi tar imot EE-avfall gratis på vårt anlegg