Miljø- og kvalitetspolitikk

Her kan du lese noe punkter om vårt kvalitetssystem

Kvalitetspolitikk:

 • Til enhver tid oppfylle myndighets- og bedriftspålagte krav og kontinuerlig forbedre virkningen av kvalitetsstyringssystemet
 • Være en betydelig aktør innen avfallsrelatert transport i Midt-Norge og foretrukne samarbeidspartner innen avfallsbehandling
 • Ha kundetilfredshet i fokus ved gjennomføring av kundeoppdrag

Miljøpolitikk:

 • Vi skal til enhver tid ha rutiner og ressurser som sikrer at vi reduserer risikoen for uakseptable utslipp til luft, jord og vann.
 • Kontinuerlig arbeide med å forbedre arbeidsmetoder og bruk av produksjonsutstyr for å forhindre forurensning.
 • Redusere mengden av miljøskadelige komponenter i vår virksomhet.
 • Redusere risiko og tilrettelegge arbeidsoppgaver for våre ansatte og interessenter, slik at vi forebygger ulykker, helseskader og brann.
 • Prioriterer å fokusere på materialgjenvinning av mottatt avfall.

Miljø- og kvalitetsmål

 • Vi skal ha mindre enn 1% feil på våre utgående fakturaer
 • Vi skal material gjenvinne 6% av innkommet blandet avfall innen 2019
 • Få sammenheng mellom mål fra Ledelse, AMU, KPI, etc.
 • Minimum 20 avvik per mnd. Fra operative, for å fange opp trender og arbeidet med korrigerende tiltak (Landax)
 • Overvåke og måle tomgangskjøring, utrullingsgrad og dieselforbruk på våre lastebiler
  • Dieselforbruk skal ikke over 4,4 liter pr mil
  • Tomgangskjøring ikke over 10%
  • Utrulling over 15%
 • Vi skal arbeide for å implementere «den sirkulære økonomi» i vår strategiplan, slik at vi i større grad bidrar til økt materialgjenvinning. Dette vil medføre at virksomheten i første omgang vil sende:
  • Hardplast til energigjenvinning
  • Gips til material gjenvinning
  • Våtorganisk avfall til biogass produksjon.
 • Vi skal ha en kundetilfredshet på over 9 på våre største kunder.
 • Landax; overvåke og kontrollere at dokumenter blir fulgt