Vi har vært gjennom et år som har blitt preget av mange kostnadsøkninger. Dette gjelder også for vår bransje. Høye drivstoffpriser, lønnsoppgjør og generell kostnadsøkning gjør at dette vil prege prisbildet for 2023.

Videre ha vår bransje vært preget av mange branner som gjør at vi må være strengere på mottak av avfall. Batteri, elektronikk og kjemikalier er hovedårsaken til de mange brannene.

Vi må reagere strenge på innhold av kjemikalier, batterier og elektronikk og her tilkommer et avvikisgebyr på kr 4000,- pr tilfelle|. Vi regner med at vi i 2022 har hatt i underkant av 20 mindre branner på grunn av dette. Forsikringsselskapene følger denne problematikken med argusøyne og forventer at bransjen gjør tiltak.

Prisøkningen for 2023 gjelder fra 01.01.23 og blir som følger:

Restavfall kr 100,- pr tonn*
Transport 15%
Andre tjenester 7%
Avviksgebyr generelt kr 2500,-
Avviksgebyr batterier, elektronikk og kjemikalier kr 4000,-

Alle endringer er eks mva.

*CO2 avgift kommer i tillegg på kr 261 pr tonn eller det som vedtas i Statsbudsjettet for 2023

Med vennlig hilsen
Isak D Westgaard AS

Øystein Lie
Daglig leder