Næringsrenovasjon

Vi er en del av Retura Norge og kan tilby løsninger for Næringslivet:

  • Utarbeidelse av avfallsplaner

  • Sikkerhetsmakulering

  • Utleie av utstyr etter behov

  • Henting av avfall etter avtalt frekvens

  • Mottak av alle typer avfall

Isak D. Westgaard AS   -   Industrivegen 13, 7500 Stjørdal   -   Telefon: 74 82 01 20   -   Faks: 74 82 01 29    -   firmapost@westgaard.no
Levert av