Marked/kontekst

Markedet er behandling av avfall for private og profesjonelle aktører i Midt Norge. Vi tar oss av hele verdikjeden for kunden. Det betyr alt fra å inn transportere avfallet til endelig sluttbehandling. Videre utnytter vi vår transportkapasitet på åpen bulk til å skaffe retningsbalanse i det åpne bulkmarkedet.


Trusler for bedriften er endringer i nedstrøms markedet som vil vanskeliggjøre behandling av innkommet avfall. Bedriftens tjenester er behandling/gjenvinning av avfall og transport i åpen bulk

Eiere og interesseparter
Eier av Isak D. Westgaard AS er Trøndelag Gjenvinning med 88% av aksjene og Jan Westgaard AS med 12% av aksjene. Utover dette er Isak D. Westgaard AS sine interesseparter næringskunder, private kunder og offentlige IKS. Ansatte, miljø er også viktige interesseparter.

Vår visjon/politikk
Vi skal være Midt-Norges beste leverandør av bulktransport og levere markedets høyeste materialgjenvinningsgrad av næringsavfall

Formål
Westgaard skal levere de beste totalløsninger innen miljøhåndtering og containertransport.
Vi skal tilby de beste sorteringsløsningene for næringsavfall for å bidra til den sirkulære økonomien 

Strategi
Isak D. Westgaard AS skal være den ledende aktøren inne behandling av restavfall i Midt Norge og bidra til den sirkulære økonomien.
Videre være Midt-Norges største aktør innen det åpne bulkmarkedet og utvikle dette segmentet videre

Leveringspresisjon
Våre tjenester skal leveres ihht våre kunders forventning om kvalitet og presisjon gjennom kunnskap og gode kunderelasjoner.

Miljøpåvirkning internt
Isak D. Westgaard AS sin aktivitet krever konsesjon for å behandle avfall. Den største miljøpåvirkningen vi har er gjennom å sikre høyest mulig gjenvinning av det avfallet som kommer inn til vår bedrift.
Videre optimalisere og risikovurdere alle produksjonsprosesser slik at en unngår mulige utslipp.  
Alle ansatte skal gjennom god opplæring sikre riktige beslutninger for å ivareta miljøet.
Dette gjøres blant annet gjennom kontinuerlig kjøreopplæring

Evne til påvirkning av miljøet i markedet
Gjennom våre produkter skal vi påvirke våre kunder til ha en høy sorteringsgrad av avfall. Isak D. Westgaard AS skal også tilby løsninger som gjør det enklere for kundene å ivareta en høy gjenvinningsgrad.

Aktiviteter og tjenester
Hovedkontor: Industriveien 13, 7502 Stjørdal

Aktiviteter
Bulktransport
Behandling av avfall

Antall ansatte
55 ansatte

Viktige kunder
Offentlige selskap innen avfallshåndtering
Næringsselskap med behov for avfallstjenester
Felleskjøpet/Glava/NG når det gjelder transporttjenester 

Viktige leverandører
Forbrenningsverk i Norge og Sverige
Andre leverandører inne mottak av avfall

Myndighetskrav
Generelt følge landets lover og forskrifter

Isak D. Westgaard AS evne til å utøve innflytelse i markedet
Påvirke kunder til å håndtere avfall på en riktig måte
Bidra til å utvikle den sirkulære økonomien
Isak D. Westgaard AS   -   Industrivegen 13, 7500 Stjørdal   -   Telefon: 74 82 01 20   -   Faks: 74 82 01 29    -   firmapost@westgaard.no
Levert av