Transport

Vi har følgende utstyr til disposisjon:

  • 4 spesialbiler for transport av glassvatt og evt. annen voluminøs last

  • 23 krokløftbiler for transport av masse, gods og utstyr i containere eller på lasteplan(flak).

  • 2 liftdumperbiler for transport av containere, gods, masse og små maskiner.

  • 2 av krokløftbilene er spesialbiler for transport og blåsing av granulat, for eksempel løsleca.

  • 1 stk. bil med kran og baklift

  • 1 flisbil med bulkkapasitet på 113 m3

  • 2 komprimatorbiler for renovasjon, derav 1 med vekt

Isak D. Westgaard AS   -   Industrivegen 13, 7500 Stjørdal   -   Telefon: 74 82 01 20   -   Faks: 74 82 01 29    -   firmapost@westgaard.no
Levert av