Varsel om prisøkning fra 01.01.24

Dine priser reguleres fra 01.01.24                        

Prisene reguleres med 5% fra 01.01.24.

Vi har på lik linje med de fleste kostnadsøkning i året som har vært og ser oss nødt til å øke prisene.

Vi har gjennom 2023 hatt flere branntilløp på grunn av batterier, kjemikaler og elektronikk i blandet næringsavfall, og vi vil følge dette opp strengere framover med avviksgebyr.

Skulle det være behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med controller Espen Berge eller markedsansvarlig Marius Aasjord.