Sorteringsveileder

Innsamlet næringsavfall og deler av avfallet som kommer inn på gjenbrukstorget blir sortert av oss og videresendt dit det skal.
Westgaard - papp

Papp

Papp, bølgepapp, kartong Gjenvinnes til ny papp

Westgaard - papp

Papir

Papir, brev-/kontorpapir, aviser, tidsskrifter, reklame, o.l Gjenvinnes til nytt papir

Westgaard - plast

Plast

Plastfolie, klebefolie, plastsekker, poser Gjenvinnes til ny plastfolie

Westgaard - trevirke

Trevirke

Trevirke, sponplater, folierte plater, o.l Kvernes til flis, og brukes som biobrensel

Westgaard - glass- og metall

Glass- og metall

Glass og metall emballasje Rengjort glass og metall gjenvinnes til nytt glass og metall

Westgaard - Jern og metaller

Jern og metaller

Jern og metall Gjenvinnes til nytt jern og metall

Westgaard - EE-avfall

EE-Avfall

Elektriske og elektroniske artikkler Avfallet miljøsaneres, og de forskjellige bestanddelene gjenvinnes

Westgaard - matavfall

Matavfall

Matavfall ( frukt,grønt,kjøtt, o.l) Gjenvinnes som biogass, eller komposteres

Westgaard - Restavfall

Restavfall

Avfall som ikke lar seg gjenvinnes, må ikke innholde farlig avfall og andre miljøskadelige komponenter Går til energigjenvinning

Informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av informasjonskapsler.