Næringsrenovasjon

Hvem trenger en avfallsløsning?

Alle bedrifter produserer avfall. Det betyr at alle bedrifter også trenger en avfallsløsning. Men hvordan en slik løsning skal være, vil variere mye – fra noen små, enkle avfallsdunker, til store containere og emballasjepresser.

Og selv om det innenfor en bransje vil være mange av de samme behovene, vil det likevel ofte være nødvendig å tilpasse en del.

Bedrifter som ønsker å framstå med en seriøs miljøprofil bør ha som hovedmål å sørge for at avfall ikke oppstår.
I tillegg til mål om å redusere avfallsmengder og legge opp til at mest mulig avfall blir utnyttet som ressurser, enten i form av gjenbruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning.

Minst mulig bør havne nederst i ressurspyramiden og gå til deponering. En god avfallsløsning er et viktig hjelpemiddel for å nå målene, uansett om det gjelder kontinuerlig drift, på sesongpregede steder som rydding f. eks rydding i borettslag.

Ønsker du at din bedrift skal lykkes med dette?

Ta kontakt med oss og vi tilbyr:

  • Utarbeidelse av avfallsplaner
  • Sikkerhetsmakulering
  • Utleie av utstyr etter behov
  • Henting av avfall etter avtalt frekvens
  • Mottak av alle typer avfall